Praktijkinformatie

U kunt eenvoudig online een afspraak maken
Kies een moment dat u het beste uitkomt

Maak een afspraak

U kunt tegenwoordig zelf online een afspraak maken via onderstaande knop. Bellen, whatsappen of mailen mag ook. 

Maak een afspraak

Osteopathie Joris Pots
Kerkplein 26
7631 EW Ootmarsum

Telefoon: (0541) 29 45 88     Mobiel: +31(0)6 13 54 84 64

E-mail: info@osteopathiejorispots.nl

Tijdens de behandeluren wordt de telefoon niet altijd beantwoord. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het is ook mogelijk om via Whatsapp of sms contact op te nemen.
 

Parkeren
Parkeren is in de zomerperiode een uitdaging. De dichtbijgelegen parkeerplaatsen bevinden zich pal achter de R.K. Kerk langs de muur (overdag met parkeerschijf). De parkeerschijf mag op halve uren worden afgerond (bij aankomst 09.05u dan mag je de schijf op 09.30u zetten). Iets verder kun je aan de Oostwal richting het klooster ook meerdere parkeervakken vinden, anders is er vaak plek op de parkeerplaats bij de Aula Ad Fontes. Daarnaast is de parkeerplaats bij De Albert Heijn en Lidl goed bereikbaar.

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00. Indien u buiten de aangegeven tijd een afspraak wilt maken is dat mogelijk, neem hiervoor contact op met de praktijk.

 

Afspraak maken
Bij voorkeur maakt u online een afspraak via deze link. U mag ook bellen, whatsappen of mailen.

 

Afmelden
Indien u verhinderd bent, neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de praktijk. Zo geeft u andere mensen de kans om op korte termijn een afspraak in te plannen. Zonder tijdige afmelding wordt er 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

 

Klachten
Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling niet helemaal naar wens verloopt. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. 

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing. 

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie. 

Lees meer over de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie.

 

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

De osteopaat houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De osteopaat gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De osteopaat mag geen gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden

 

Procedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 07-04-2018
Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Osteopathie Joris Pots voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Binnen de praktijk is er slechts één verwerkingsverantwoordelijke (de eigenaar) en zijn er geen andere verwerkers van persoonsgegevens. 

Vastlegging persoonsgegevens:
Er zijn twee situaties binnen de onderneming waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd:

1. Ten behoeve van de administratie.

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum. 

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email. Middel: het osteopathie softwarepakket Crossuite en boekhoudkundig.

2. Ten behoeve van het medisch dossier.

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen. 

Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Middel: intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in osteopathie softwarepakket Crossuite. 

Delen met derden:
Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier:
De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy rechten patiënt:
De privacy rechten van de patiënt staan zowel op de website onder Privacy Statement en in de afspraakbevestiging.

Privacy verklaring:
Voor uw eerste consult wordt u gevraagd een intake-formulier in te vullen, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Referenties:
Handleiding algemene verordening gegevensbescherming: handleiding algemene verordening gegevensbescherming.pdf

OM TE RESERVEREN BEL:
0541 - 512 102

VOOR EEN KAMERRESERVERING:
RESERVERINGSFORMULIER

OPENINGSTIJDEN:
Lunch 11.00 tot 15.00
Restaurant 17.00 tot 22.00
Hotel 24 uur

ADRES:
Marktstraat 1
7571 ED
Oldenzaal